Doğum Haritası Gezegenlerin Anlamları Nelerdir?

Doğum Haritası Gezegenlerin Anlamları Nelerdir?

Doğum haritası gezegenlerin anlamları, her yıldızname için farklı ev konumlarında bulunan gök cisimlerinin ifade ettiği konu ve içeriktir. Örneğin, Venüs’ün 1. Ve 5.de farklı yorumlanacağı söylenebilir. Ya da Satürn ve Uranüs için de bu geçerlidir. Her bölgenin temsil ettiği mesele birbirinden bağımsız olduğu için nereye yerleştiyse oradaki durum geçerli olacaktır. Ayrıca aldığı açıların da desteğiyle iyicil veya kötücül etkileri söylenebilen bir okuma biçimidir.

Doğum Haritası Gezegen Konumları

Doğum haritası gezegen konumları, hangi evde konumlandığı ve ne anlam ifade ettiğini anlatır. 1’den 12’ye kadar numaralandırabileceğimiz bu bölgelerde açıların ne durumda olduğu da önemlidir. 120’lik veya 60’lık olarak karşımıza çıkarlar ve geçiş noktalarını çeşitli koşullarda etkilerler. Örneğin, köşe denilen 1,4,7,10’da yer edinen bir marsın yaşatacağı olaylar ve kişiye vereceği duygu durum farklı olacaktır.

Doğum Haritasında Durağan Gezegenler

Doğum haritasında durağan gezegenler dendiği zaman dönemsel olarak o yıllara tekabül eden zamanlarda doğan bireylerin yıldıznamesindeki konumları anlatır. Örneğin bahse konu bölgelerde yerleşenler kişinin hayatında baskın vurgulara sahiptir ve yönlendiricidir.

Çözülmeyi bekleyen bir sır gibi ana temayı ifade eder. Unutulmamalıdır ki bu durum sadece buna sahip olanlar için geçerlidir. Hangi yılda dünyaya geldiğiniz ve o senedeki gökyüzü olaylarının ne durumda olduğuna baktığınızda eğer sizde mevcut ise açıları ve transitleri araştırmak yararınıza olacaktır.

Astrolojide Kötücül Gezegenler Nedir?

Astrolojide kötücül gezegenler dendiğinde Satürn, Güneş, Mars ve Plüton söylenebilir. Ay düğümlerinin seyahat ettiği bölge ve konum da bu noktada negatif özellikler barındırabilir. Bazen iyicil olanlar da yerleştiği bölüme göre olumsuz bazı getiriler sağlayabilir.

Kişisel yıldızname çıkararak bunu yorumladığınız zaman anlayacağınız çeşitli niteliklere göre karar verilebilecek bir durumdur. Örneğin 6, 8 ve 12. Evler olumlu olmayanlara örnektir. Fakat çeşitli yerleşkelere göre bireysel hiyerarşide sonuç çok farklı olacaktır. Pek de hayırlı olmadığını düşündüğünüz aslında pozitif bir kavuşum veya açı alıyor olabilir.

Gezegenlerin Astrolojik Özellikleri Nelerdir?

Her biri ayrı etkiye ve yorum barındırdığı için farklıdır. Gerek sembolik gerek spiritüel okuma gerektirdiği söylenebilir. Bazı konular ayrı ayrı hepsi için değişik duygu, kavrayış, düşünce ve dinamik özellikler taşımaktadır. Gezegenlerin astrolojik özellikleri dendiği zaman, tüm bunlar dikkat konusu olduğu gibi evrenden almanız gereken mesajları da size verecek rehberler olduğunu unutmamak gerekir. Bunlar nelerdir ve nasıl ele alınmalıdır dendiğinde ise şöyle sıralanabilir;

  • Güneş (yaratıcı güç, benlik)
  • Ay (duygular)
  • Merkür (zihinsel yapı, iletişim kurma becerisi)
  • Plüton (köklü değişimler)
  • Satürn (emekler ve karşılığında ödül)
  • Mars (hareket, öne çıktığınız konular, inisiyatif meseleleri)
  • Venüs (güzellik, estetik)
  • Jüpiter (bolluk, bereket, şans)
  • Uranüs (özgürlük)
  • Neptün (sezgiler, ego konuları, içsel özgürlük)

Tüm bunlar yerleştikleri bölge ve aldıkları açılar ile farklı temsiliyetlere bürünebilmektedir. Kişisel doğum haritası çıkararak bireysel özelliklerinize ve yaşam döngünüze baktığınızda gezegen hareketlerini ve yerleşimlerini daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca yaralı şifacı denen chiron asteroidi de bulunduğu ev konumuna göre verdiği anlam bakımından önemlidir.

Doğum Haritasında Baskın Gezegen Nedir?

Doğum haritasında baskın gezegen, hayatınızda söz sahibi olandır. Tüm davranış ve düşünce biçiminizi etkileme konusunda üstad konumundadır. Bu kişisel yıldıznamelere göre değişkendir.

Örneğin kimisinde iletişim temalı Merkür ön planda iken, kiminde dönüştürücü Plüton egemendir. Mesela sürekli ders almanız gereken olaylar yaşıyorsanız Satürn baskısı yüksek demektir. Bunu tespit etmek için kendinizinkini çıkarıp bir spiritüel danışman veya astroloğa yorumlatmanız gerekir. Ayrıca yükselen burcunuz ve yöneticisine bakmanız da konuyu anlamanıza yarar sağlar. Doğum haritası gezegenlerin anlamları kısaca bu şekilde anlamlandırılabilir.

Doğum Haritasında Yönetici Gezegen Nedir?

Doğum haritasında yönetici gezegen, yıldıznamedeki açılar ve yerleşim evlerine göre belirlenir. Bu bazen öz, yükselen veya başka bir tanesi olabilir. Genelde 10. Kariyer alanını belirleyen nokta tepe olarak kabul edilir ancak genelleme yapmak doğru olmaz. Üst bölgedeki konumlanmalara bakmakta fayda vardır. 9-11 ve 12 ‘de kimi zaman baskınlık gösterebilir. Fakat bunlar eğer boş ise bakılacak yerlerdir. Öteki türlü onuncu bölüm size aradığınızı verecektir.