Geleneksel Medya Nedir? Özellikleri ve Araçları


Geleneksel medya,  gazete, dergi, televizyon, radyo gibi görsel, sesli ve yazınsal basını kapsayan, tek yönlü iletişimin olduğu medya türüdür. Yapısı gereği tek taraflı medya özelliğine sahip olan geleneksel medya, eski medya olarak da adlandırılmaktadır.

Hedef kitle bu medya türünde yalnızca tüketici konumunda yer almaktadır. Bu nedenle alıcının geleneksel medya üzerinde yapılan paylaşım içeriklerini değiştirme şansı yoktur. Alıcı verilen mesajı alır ve tüketir.

Geleneksel Medya Özellikleri Nelerdir?

 • Geleneksel medya özellikleri arasında yer alan özelliklerden en önemlisi ek taraflı bir iletişim söz konusu olmasıdır. Çünkü bu durum bütün işleyişi etkilemektedir.
 • Alıcı yalnızca tüketici olarak konumlandırılır.
 • Maliyeti yüksektir.
 • Geribildirim yapılması zaman alır.
 • Yazılı ve görsel ürünleri çok fazla bir arada kullanamaz. Televizyon dışında kalan kitle iletişim araçları görsel, yazılı ve sesli ürünleri birlikte kullanma özelliğine sahip değildir.
 • İnteraktif bir iletişim yoktur.
 • Hedef kitlenin aktarılan bilgi ve paylaşım üzerinde değişim yapma şansı yoktur.
 • Hatalı veya değişen bilgi üzerinde değişim yapmak zaman alır ve oldukça maliyetlidir.
 • Hedef kitleye erişimi sınırlıdır.
 • Geleneksel medya araçları politik amaçla kullanılır.
 • Kamuoyu oluşturma gücüne sahiptir.
 • Geleneksel medya araçları diğer türlere oranla daha etkili ve itibarlı kabul edilmektedir. Bunun temel nedeni yeni medya ortamlarında yanlış ve zararlı mesaj sayısının fazla olmasıdır.

İlgili Yayın: Yeni Medya Nedir?

Geleneksel Medya Araçları Nelerdir?

Geleneksel medya araçları, yazılı, sesli ve görsel basın araçları olarak tanımladığımız radyo, gazete, dergi gibi araçlardır. Görsel, işitsel ve sembolik özellikleri bir arada bulunduran televizyon da bu araçlardandır. Televizyon bu yönüyle hedef kitlenin dikkatini diri tutarken, diğer kitle iletişim araçlarına göre duygu geçişini sağlayıp hedef kitleyi yönlendirebilmektedir.

Geleneksel medya araçları dendiğinde akla ilk olarak temel kitle iletişim araçları gelmektedir. Geçmişten bugüne dek kullandığımız araçları dikkate alırsak bunlara ek olarak, sinema ve faksı da bu türe ait medya araçları arasında sayabiliriz.

Geleneksel Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Geleneksel kitle iletişim araçları; sinema, televizyon, dergi, gazete olarak ifade edilebilir. Bu araçlar, daha geniş kitlelere ulaşmak için kullanılmaktadır.

Geleneksel Medya Sahipliği Nedir?

Geleneksel medya sahipliği, eski medya araçlarına ait basın-yayın organlarının var olan ana akım medya tarafından yönlendirilmesi, içeriğinin belirlenmesi ve denetiminin sağlanması gibi işleri yerine getirmesidir. Kısaca bu medya araçlarının kontrolünü tam anlamıyla bir grubun, şirketin, politik gücün veya kuruluşun elinde bulundurması geleneksel medya sahipliği olarak tanımlanabilir.

Medya sahipliği, kimi gruplar tarafından basın özgürlüğüne zarar verdiği gerekçesi ile daima eleştirilmektedir.

Geleneksel medya özellikleri

Geleneksel Medya Okuryazarlığı Nedir?

Geleneksel medya okuryazarlığı, toplumu etkileme özelliğine sahip olan medyaya karşı eleştirel bir bakış açısına ve değerlendirerek bilgiyi alma becerisine odaklanır. Medyada sunulan içeriklere karşı bilinçli olmayı, olumlu ve olumsuz etkilerin farkında olmayı, sorgulamayı, verilen mesajları kontrol etmeyi içeren geleneksel medya okuryazarlığında sunulan medya ortamı kitle iletişim araçlarıdır.

Geleneksel medya okuryazarı olan bireyin yeni medya okuryazarı olan birine göre medya üzerindeki kontrolü daha az ve zordur. Yeni medya okuryazarlığında kişinin içerik üretme seçeneği varken, geleneksel medya okuryazarlığında bu durumun yaşanması kolay değildir. Amacı medya bilincinin kazanılmasını sağlamaktadır.

Medya okuryazarlığı, bilinen okuma ve yazma becerilerinden farklıdır ama erken yaşta kazanılması gereken bir beceridir. Okuma – yazma becerilerinin getirisi olan değerlendirme ve analiz kazanımı burada da vardır. Özellikle hem geleneksel hem de yeni medyanın etkisinin azımsanamayacağı bu günlerde bireylerin medya okuryazarlığı eğitimleri almaları, kendilerini korumaları açısından oldukça önemlidir.

Geleneksel İletişim Nedir?

Geleneksel iletişim, modern iletişim türlerine göre daha anlaşılır ve basit olan, küçük topluluklar halinde yaşayan insanlara yönelik oluşturulan gerçekçi mesajları içeren iletişim şeklidir. Geleneksel iletişim bu grupların günlük yaşamlarında yaşadıkları olayları içermesinin yanı sıra kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ise daha önemli konulara yönelik oluşturulmaktadır. Davranışları şekillendirme ve yönlendirme özelliğine de sahiptir.

Geleneksel Medya ve Yeni Medya Farkları

Geleneksel Medya Yeni Medya
Tek taraflı iletişim söz konusudur. Karşılıklı bir iletişim vardır.
Alıcı sadece tüketici konumundadır, pasiftir. Alıcının medyayı kontrol gücü vardır, hem tüketici hem de üreticidir. Aktiftir.
Maliyeti yüksektir. Maliyeti düşüktür.
Anlık aktarım yapamaz. Anlıktır.
Geribildirim zordur. Hızlı geribildirim imkanı sunar.
İçerikler uzundur. Kısa ve öz içerikleri de kapsar.
Haber ve bilgi kaynağı kurum temellidir. Haber ve bilgi kaynağı birey odaklıdır.

Geleneksel Medyanın Dezavantajları Nelerdir?

Geleneksel medya, teknoloji geliştikçe popülerliğini yitirecektir. Yeni medyanın gelişimi ve gençlerin bu mecrada olması, geleneksel medya kullanımını azaltacaktır. Bu nedenle de eskiden geniş kitlelere yayılmak için kullanılan geleneksel medya, artık bu amaçla kullanılamayacaktır. Madde madde geleneksel medyanın dezavantajları konusunu aktaracak olursam;

 • Offline bir ortamdadır bu nedenle online müdahale edilemez.
 • Reklam kitlesi net olarak seçilemez. Yeni medyada hedef kitle çeşitli parametrelerle seçilebilmektedir.
 • Maliyetleri çok fazladır.
 • Geribildirim almak neredeyse imkansızdır.
 • Kurum temelli çalıştığı için bireyler için pek şans yoktur.
 • Tek taraflı iletişim vardır.

Fark ettiyseniz bu bilgiye de ”Yeni medya” aracı olan ”Web”den ulaştınız. Gün gelecek; her şeye yeni medya ile ulaşacaksınız! Geleneksel medya bir rüyaydı, bu rüya bitmek üzere.