Nöropazarlama Nedir? (Neuromarketing) Nasıl Ortaya Çıktı?

Nöropazarlama Nedir? (Neuromarketing) Nasıl Ortaya Çıktı?

Nöropazarlama diğer bir adı ile Neuromarketing, bilimsel yöntemlerden yararlanarak hedef kitlenin zihnindeki davranışları temeline alıp karar verme sürecinde kullanan bir pazarlama biçimidir. Yaptığı analizlere bağlı olarak tüketicinin karar verme sürecine yönelik pazarlama stratejileri oluşturan nöropazarlama, çalışmalarını bilimle dayandırması bakımından son yıllarda giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Odağına hedef kitleyi anlamayı ve ölçümlendirmeyi alan neuromarketing, nörobilim ve marketing çalışmalarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bireylerin satın alma davranışını ve tüketim yapısını inceleyen bu pazarlama türünde algı daima ön plandadır. Algıya temas ederek hedef kitlenin ürüne yönlendirilmesini sağlayıp satın alma hareketinin gerçekleşmesini amaç edinmektedir.

Nöropazarlama Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Pazarlama, nörobilim ve psikolojinin bir araya gelmesiyle kullanılmaktadır. Instagram, Facebook, Twitter vs. gibi sosyal medya uygulamalarının yanı sıra nöropazarlama kullanılan alanlar arasında içerik oluşturma ve pazarlama, reklamcılık, markalaştırma, slogan ve paket tasarımı gibi birçok alan bulunmaktadır.

Sosyal medya mecraları, hedef kitleye dair bilgi edinmek için veri analizlerine imkan tanıması, geribildirimleri ve tepkileri ölçümlendirmesi, reklamı ve mesajı ulaştırmanın kolaylığı bakımından neuromarketingin çokça kullandığı alanlar arasında yer almaktadır.

Nöropazarlama Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Pazarlama sektöründe 1990’ların başında kullanılmış olmasına rağmen bilimsel çalışmalarda 1900’lerin ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Etki alanının gücünün farkına varılmasıyla birlikte, nöropazarlamaya olan ilgi artmış ve konu üzerine uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Konferans ile bilinirliği artan bu alan üzerine yapılan araştırmalar da zamanla artmıştır.

Tepkiye yol açmaması amacıyla ilk yıllarında gizli bir şekilde çalışmalar yürütülürken, 1990’larda halk ile paylaşılmıştır. Hedef kitlenin beklentilerini ve istek ve arzularını öğrenme fırsatı sunması bakımından önemli bir yer edinen bu alana, doğru ve etkili sonuçlar doğurması yönüyle özellikle pazarlama sektöründe ilgi yoğunluğu yaşanmaktadır.

Yapılan araştırmalar nöropazarlamanın sektörde ilk olarak Ford ve Coca Cola şirketleri tarafından tüketiciyi tanımak üzere kullanıldığını göstermektedir. Bu şirketler bu kavramı ilk kez kullanan Gerald Zatman ve ekibi ile anlaşarak çalışmalara başlamıştır. Sonuç odaklı çözümler üretmesi, ürünün satışını arttırması, ürünün hedef kitle tarafından tercih edilmesi bu şirketlerin ardından birçok kurum tarafından kullanılmasını sağlamıştır.

İlginizi Çekebilir: Yeni Medya Nedir?