1. Ana Sayfa
 2. Yeni Medya
 3. Yeni Medya Nedir? Yeni Medya Bölümü Tanıtımı

Yeni Medya Nedir? Yeni Medya Bölümü Tanıtımı

Tutkum olan yeni medya hakkında merak edilen soruları cevapladım. Gelecek, yeni medya ile güzelleşecek!

Yeni Medya Bölümü Nedir

Yeni medya, medyada yaşanan değişimin tam anlamıyla dijitale dönmesinin sonucu olarak hayatımıza giren bir kavramdır. Oluşan yeni iletişim odakları ile teknolojileri geleneksel medya araçlarını ve yapısını değiştirerek yeni medyanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bilgisayarların icat edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler doğrultusunda insanlık için önemli bir rol üstlenen internet, modern insan hayatının temelini oluşturmuştur. İçinde yaşadığımız çağı şekillendiren internet ve bilgisayar teknolojileri yeni medyayı insanlığın hayatının merkezine yerleştirirken, internet üzerinde yaşanan Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 gibi dönemler de bu ortamın oluşumuna katkı sağlamıştır.

Yeni Medya Bölümü Nedir?

Yeni medya bölümü, dijital aygıtlar aracılığıyla ürün, marka veya hizmetin işlenmesine yönelik teorik ve uygulanabilir bilgilere sahip kişilerin yetiştirilmesi üzerine üniversitelerde açılan yeni programlardan biridir. İletişim fakülteleri bünyesinde yer alan bu bölüm, medya alanlarına göre farklılaşıp yeniden adlandırılmaktadır.

 • Yeni Medya
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yeni Medya ve İletişim
 • İletişim Tasarımı ve Yeni Medya

gibi bölümlerin günümüzde kimi üniversitelerde var olduğu bilinirken, bu bölümlerde yeni iletişim mecraları temel alınarak müfredat oluşturulmaktadır.

Yeni Medya Bölümü Mezunu Ne iş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

Çağımızın gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış olan yeni medya bölümleri, son zamanlarda ön plana çıkarak vakıf ve devlet üniversitelerinde açılmıştır. Özellikle dijital medya profesyonellerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı bu bölüm mezunlarından internet teknolojilerine ve sosyal medya mecralarına hakim olmaları beklenir.

Öne çıkması gereken bilgileri belirlerken, görselleri seçer ve düzenlerler. Olayları inceleyerek başlıkları belirlerler. Bilgilerin toplanması, analizi ve değerlendirmesi de bu bölüm mezunlarına aittir. Elde edilen verilerin ulaşması gereken yerlere ulaşmasını sağlar ve doğruluklarını teyit ederler. 

Yeni medya mezunları, sosyal medya danışmanlığının yanı sıra medya gazeteciliği, içerik üreticiliği, basın medya danışmanı, yeni medya web geliştiriciliği, internet köşe yazarlığı, yaratıcı medya, internet gazeteciliği, dijital reklamcılık gibi birçok alanda kendilerine yer bulabilir. Ayrıca birbirinden farklı ajanslar, prodüksiyon şirketleri, gazeteler, yapım şirketleri ve dergilerde de çalışabilirler.

Çalıştıkları yerlere göre maaşlarında farklılıklar olsa da maaşları 3000-4000 TL arasında değişmektedir. Pozisyonlara ve bulunduğu sektöre göre maaşlarında artış veya azalış da yaşanmaktadır.  Ancak, şunu belirtmeden geçemeyeceğim; yeni medya alanında kendini geliştiren bireyler kendi projelerini geliştirip freelancer olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra freelancer olarak freelance sitelerde çalışabilirler. Emeğinize göre aylık 5000+ kazanmak da mümkündür.

Yeni medya bölümü

Yeni Medya Özellikleri Nedir?

Yeni medya temelde kitlesizleşme, etkileşim, eşzamansızılık ve ölçülebilirlik özelliklerine sahiptir. Bu özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar ise bu şekildedir;

 • Dijital medya aracılığıyla bilgiye ulaşmak daha hızlı ve kolay bir hal aldı.
 • Bilgilerin depolanması ve paylaşımı önem kazandı.
 • Zaman ve mekan kavramı silikleşti.
 • İnternet kullanıcıları yeni medya ile pasif konumdan aktif kullanıcı konumuna geçti.
 • Dijital medya olanakları ile internet kullanımı yaygınlaşırken, tek yönlü iletişim arka planda kaldı.
 • Karşılıklı iletişim dolayısıyla hedef kitlenin talep ve istekleri daha önemli bir hale geldi. Hedef kitleye karşı var olan sorumluluklar arttı.
 • Kullanıcılar arası bilgi alışverişi ve etkileşim arttı.
 • Hedef kitle ve tüketici analizleri mümkün hale geldi.
 • Bireylere özgü paylaşım olanakları sunuldu.
 • Geribildirim imkanı arttı.
 • Durmaksızın işleyen bir iletişim ortamı oluştu.
 • Geleneksel medyanın aksine iletişim maliyetlerinde azalma yaşandı.
 • İşitsel, görsel ve yazınsal ürünlerin bir arada sunulması mümkün oldu.

Yeni Medya ve Geleneksel Medya Farkları Nelerdir?

 • Geleneksel medya kullanıcılar tarafından yalnızca bilgi amaçlı kullanılırken, yeni medyanın kullanım amacı çeşitlenmiştir.
 • Geleneksel medya araçların çoğu işitsel, görsel ve yazınsal özelliklerin yalnızca birini barındırmaktadır.
 • Yeni medyada hızlı geri dönüş yapılabilirken geleneksel medyada zaman almaktadır.
 • Yeni medya, geleneksel medyaya göre daha özgür bir ortama ve içerik bakımından çeşitliliğe sahiptir.

Yeni Medya İletişimi Nedir?

Yeni medya iletişimi, kanalların çeşitliliği ve ulaşımın kolaylığı bakımından daha az maliyete ve daha fazla etkiye sahip olan, bu nedenle günümüzde fazlasıyla tercih edilen medya iletişimidir. Geleneksel medya iletişimin aksine etki alanı büyük olan yeni medya iletişiminde güven ve doğruluk iletişimin temel unsurudur.

Yeni medya iletişiminde faaliyet ve etkinlikleri duyurmak, anlık paylaşımlar ile interaktif bir ortam oluşturmak, tanıtım yapmak, etkileşim kurmak, hedef kitleyi bilgilendirmek ve harekete geçirmek amaçlanmaktadır.

Yeni Medya Araçları Nelerdir?

Yeni medya araçları, görsel, işitsel veya yazınsal olması fark etmeksizin bütün internet temelli araçlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle geleneksel medyanın sınırlılığından uzaklaşmaktadır. Dijital ve internet odaklı bu araçlar ile içerikler oluşturulmakta ve dağıtım hızlanmaktadır. Kitle iletişim araçlarından olan televizyon, dergi, radyo ve gazeteler, mobil iletişim araçları ve dijital imkanlara bağlı olarak tasarlanmış ve

yeni medya araçları haline de gelmiştir. Ancak güncel bilgi aktarımının tam anlamıyla sağlanmaması açısından özellikle televizyonların kullanımında azalış yaşanmaktadır.

Yeni medyanın en temel aracı sosyal medya mecralarıdır. Sosyal ağ siteleriyle beraber mobil uygulamalar, bilgisayarlar, e-posta, podcastler, web siteleri, wikiler, forumlar ve bloglar da yeni medya araçları arasında önemli bir yere sahiptir.

Yeni Medya Okuryazarlığı Nedir?

Yeni medya okuryazarlığı, bilgisayar ve medya teknolojilerindeki tarihsel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni medya ortamlarına hakim olmasının yanı sıra, bu ortamları değerlendirme ve onlara uygun içerikleri üretme becerisine sahip olmayı gerektirir.  Yeni medya okuryazarı olarak tanımlanan kişinin dilini ve söylemini etkin bir şekilde kullanacak donanıma sahip olması gerekir.

Ortamın yetkinlerinden faydalanabilen yeni medya okuryazarı, bilgi paylaşımını rahatlıkla gerçekleştirebilirken, yalnızca tüketici konumunda yer almaz. Birtakım farkındalıkları gerekli kılan yeni medya okuryazarlığı eleştirel bir bakış açısına da ihtiyaç duyar.

 Yeni medya okuryazarı etik ihlaller yapmaktan kaçınır, düşüncelerini uygun bir şekilde ifade eder, bilinçli bir biçimde enformasyon kaynaklarına ulaşır ve onlardan yararlanır. Bunlara ek olarak, ortamın getirdiği risklerin farkındadır ve kendini zararlı ve yanlış bilgilere karşı korur.

Yeni Medya Bölümleri Olan Üniversiteler

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Fenerbahçe Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • İstanbul Okan Üniversitesi
 • İstinye Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yeni Medya Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

İletişim Fakülteleri ve Sosyal Bilim Enstitüleri tarafından eğitimlerinin verildiği Yeni Medya Yüksek Lisans Programları ilgi odağının internet ve dijitalleşme olduğu kişilere yönelik programlardır. Bu programlarda iletişim bilimleri ve bilgisayar teknolojileri iç içe geçmiş haldedir.

Farklı bilim dallarından faydalanması dolayısıyla interdisipliner bir alan olan Yeni Medya Programı, medya profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresi ise iki dönemdir. Medya süreçlerinin tamamını kapsayan, zorunlu ve seçmeli derslerin yer aldığı bu programlarda birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar tezli ve tezsiz programlara göre değişiklik göstermektedir. Şartların bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Kimi programlarda İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alan herhangi bir programdan mezun olma şartı aranırken, kimilerinde sosyal bilimlerden mezuniyet şartı sunulmaktadır.
 • Programlarda ALES şartı yer alırken, puan türü olarak SÖZ-ALES belirtilmektedir.
 • Tezli programlar için en az 55 puan şartı sunulmaktadır. Puanlar üniversiteden üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.
 • Tezli programlar için ALES puanın %65’i, lisans not ortalamasının %35’i alınmaktadır.
 • Eğitim diline göre dil puanı da istenmektedir.
 • Bazı üniversiteler tarafından farklı bölüm mezunları için bilim sınavı da yapılmaktadır.
 • Ayrıca, bazı üniversitelerde YDS şartı aranmaktadır. Bu durumu üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenebilirsiniz.

Yeni Medya Reklamcılığı Nedir?

Yeni medya reklamcılığı, dijital mecralarda verilen reklamlara verilen isimdir. Google Adwords, sosyal medya reklamları ve özel olarak dijital mecralara verilen reklamlar bu reklamcılık türüne örnektir.

Yeni Medya Nerede Çalışır?

Yeni medya mezunları, Tv kanallarında, medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında, freelancer platformlarda çalışabilmektedir. Öğrenilen programlar ve yetenekler iş bulma konusunda etkilidir.

Yeni Medya Bölümü Sözel Mi?

Yeni medya bölümü, sözel puan türünden almaktadır. YKS sınavında yapacağınız sözel netler, bölüme girmenizde etkili olacaktır.

Yeni Medyanın Geleceği Hakkındaki Düşüncelerim

Yeni medyanın geleceği, dünyanın dijitalleşmesi çerçevesinde bakıldığında oldukça parlaktır. Pandemi sürecinde hızlanan dijitalleşme ile birlikte işler dijitalleşti ve bu konuda kalıcı bir hal akıllara geldi. Elbette ki bu hal hem kaarlı hem de rahattı. İleri de bu düzen devam edecek ve yeni medyanın önemi yadsınamayacaktır.

Yeni nesilin dijital bir çağda doğması, dijital aygıtların yayılması ve yeni medya kullanımın artması da bu sektörün iyice değerleneceği anlamına gelmektedir. Sizler de bu sektörde şimdiden yer alıp ürün verirseniz, ileride faydasını görebilirsiniz. Şunu da belirteyim; eğer dijital ile aranız kötüyse bu bölümden uzak durunuz. Bu bölüm, kendini seveni sever.

İlgili Yayın: Geleneksel Medya Nedir?