Yeni Medya Okuryazarlığı Nedir? Önemi ve Riskleri Nelerdir?


Yeni medya okuryazarlığı, gelişen teknoloji ile karşımıza çıkan yeni medya türünün gerekliliklerine bağlı olarak beceri ve yetkinliğe sahip olan kişilerin, yeni medya ortamında üretken olması vurgusunu da içeren medya okuryazarlığı türüdür.

Yeni medya uygulamalarının daha sağlıklı ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan yeni medya okuryazarlığı, medya okurundan aktiflik, üretkenlik, farkındalık, etik ilkelere uygunluk gibi birçok özelliğe sahip olmasını bekler. Bu donanımların yanı sıra yeni medya okuryazarı olarak tanımlanan kişinin düşünce ve fikirlerini kolayca belirtme ve ortamda karşılaşabileceği risklere karşı bilgi sahibi olması gerekir.

Yeni Medya Okuryazarlığının Önemi Nedir?

Yeni medya okuryazarlığı, her geçen gün daha fazla maruz kaldığımız yeni medya ortamları ve sayısız mesajlara karşı kişinin kendini korumasını sağlaması, medyayı doğru bir şekilde kullanması, gerekli mesajlar haricinde verilen içeriklerden uzaklaşması ve tek taraflı etkileşime engel olması açısından çokça önemlidir. Öneminin ortaya konduğu temel etken mesaj ve bilgi kirliliğine karşı gelme yeteneği kazanmasıdır.

Yeni Medya Ortamının Riskleri

  • Yeni medya okuryazarlığının önemini ortaya koyan risklerden en önemlisi kullanıcıların yalnızca tüketici konumunda yer almalarıdır.
  • Yoğun bir şekilde mesajlara maruz kalma, kişisel bilgiler dahil birçok bilgiye kolayca erişme ve bunları kötüye kullanma, yanıltıcı içeriklere ulaşma, kontrolsüz kullanım ve buna bağlı fiziksel, zihinsel ve ruhsal problemlerin ortaya çıkması, siber zorbalık gibi birçok durum yeni medya ortamının riskleri arasında yer almaktadır.
  • Takip edilmesi mümkün olmayacak biçimde yaşanan değişim yeni medya uygulamalarının risk alanı haline gelmesini sağlamıştır. Erişilebilirlik, mekan ve zaman algısında yaşanan silikleşme ve iletişimde yaşanan dönüşüm risk olanaklarını günbegün arttırmaktadır.

Medya Okuryazarlığı Kaç Yılında Ortaya Çıktı?

Dünya genelinde medyanın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi 1980’ler ve 90’larda kabul edilmiş ve buna yönelik çalışmalar yapılmıştır. İmkan ve risklerin farkına varılmasıyla birlikte, yeni medya ortamını doğru bir şekilde kullanmak için ihtiyaç duyulan dijital yetkinlik ve beceriler vurgulanarak ülkemizde 2006 yılında medya okuryazarlığı önemli bir konu haline gelmiştir.  Buna bağlı olarak 2006-2007 eğitim ve öğretim yılı için yapılan düzenlemelerde medya okuryazarlığı dersinin 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde okutulmaya başlanacağı kararı alınmış ve düzenlemeler buna göre yapılmıştır.

Eleştiri: Yeni medya okuryazarlığı bir boş zaman aktivitesi olarak görülmemelidir. Ders niteliğinde olan bu konu, özel olmalıdır.

Okuma Tavsiyeleri

Makale 1

Makale 2